Ambasadorka

Alina Dybaś

Alina Dybaś

Założycielka i prezeska Turystycznej Organizacji Otwartej

Jest założycielką i prezeską Turystycznej Organizacji Otwartej, a także Fundacji Nowa Koncepcja. Należy również do Polskiej Rady Turystyki i jest wiceprezeską zarządu Legalnego Polskiego Taksówkarza. Turystyczną Organizację Otwartą założyła w celu zintegrowania środowiska. Z wykształcenia jest ekonomistką ze specjalizacjami: zarządzanie turystyką, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie w kryzysie, prawo spółek handlowych. Bardzo aktywna w branży turystycznej, w której pracuje od 1998 roku. Przechodziła przez wszystkie szczeble kariery zaczynając pracę jako konsultantka. Następnie była trenerką, kierowniczką oddziału, produkt menagerką, dyrektorką operacyjną, dyrektorką produktu, dyrektorką marketingu, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu.

Pracowała u dużych i małych organizatorów turystyki. Jest autorką i pomysłodawczynią szkoleń i publikacji dotyczących szeroko rozumianych zagadnień turystycznych zarówno związanych ze szkoleniami handlowymi, jak i prawnymi oraz księgowymi. Zdecydowanie można uznać, że należy do pasjonatek tworzenia produktu turystycznego i obsługi klienta.

Organizatorzy