Ambasadorka

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak

Dyrektorka Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

Magistra historii i pedagożka, menedżerka kultury. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozpoczęła pracę w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w 2006 roku na stażu studenckim zajmując się organizacją ruchu turystycznego, promocją Muzeum oraz miękkimi projektami pomocowymi. Od 2008 roku zajmowała się organizacją wystaw i innych działań promocyjnych w Muzeum. Od 2015 roku pełniąc obowiązki Dyrektorki, odpowiedzialna za zarządzanie Muzeum oraz projekty marketingowe. W ramach działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska realizuje i koordynuje projekty z dofinansowań oraz zajmuje się promocją i ochroną obiektów działających w ramach sieci muzeów.
Sekretarka Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH oraz w Zarządzie Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Organizatorzy