Ambasadorka

Agnieszka Szymerowska

Agnieszka Szymerowska

Dyrektorka biura Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

Absolwentka zarządzania o specjalności zarządzanie kapitałem ludzkim oraz kompetencje interpersonalne menedżera na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła również socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2010 – 2023 związana z Fundacją Convention Bureau – Wrocław, pełniąc rolę prezeski od maja 2019 roku do lutego 2023 roku. Podczas swojej wieloletniej pracy w Fundacji odpowiadała za realizację zadań i projektów związanych z rozwojem turystki biznesowej i kongresowej we Wrocławiu, jako lokalnego produktu turystycznego. Powołana w 2021 roku na stanowisko prezeski zarządu jednej z najmłodszych lokalnych organizacji turystycznych w Polsce, Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.
Była zaangażowana w realizację takich wydarzeń jak m.in. Wrocław Global Forum (2010-2016), Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu – The World Games 2017, ECPR 2019, hybrydowy 43. Europejski Kongres Cytologiczny 2021 i wiele innych. Aktywnie utrzymuje relacje ze środowiskiem akademickim, pozyskiwała do Klubu Ambasadorów Kongresów Wrocławia kolejnych nowych członków.
Członkini Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 2020 – 2023, obecnie pełni funkcję Sekretarza Programu AKP, współorganizowanego z Polską Organizacją Turystyczną. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Była Ambasadorką Roku Kobiet w Turystyce. Od lutego 2023 roku pełni funkcję dyrektorki biura Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Sędzina wioślarstwa, od lat związana z tym sportem.

Organizatorzy