Ambasadorka

Agnieszka Szymerowska

Agnieszka Szymerowska

Prezeska Convention Bureau – Wrocław i Wrocławskiej Organizacji Turystycznej (WROt)

Jest absolwentką zarządzania o specjalności zarządzanie kapitałem ludzkim oraz kompetencje interpersonalne menedżera na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła również socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2010 r. związana z Fundacją Convention Bureau – Wrocław, w listopadzie 2021 roku powołana na Prezeskę najmłodszej lokalnej organizacji turystycznej WROt.
Podczas swojej wieloletniej pracy w Convention Bureau – Wrocław odpowiadała za realizację zadań i projektów związanych z rozwojem turystki biznesowej we Wrocławiu jako lokalnego produktu turystycznego. Była również zaangażowana w realizację takich wydarzeń jak m.in. Wrocław Global Forum (2010-2017), Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu – The World Games 2017, hybrydowy 43. Europejski Kongres Cytologiczny 2021 i wiele innych. Stale realizuje cele związane z promocją Wrocławia jako destynacji pozwalającej na organizację kongresów, konferencji oraz innych wydarzeń branży MICE. Członkini Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 2019 – 2022 oraz członkini Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Obecnie buduje struktury Wrocławskiej Organizacji Turystycznej oraz współtworzy strategię rozwoju organizacji.

Organizatorzy