O nas

W teorii od 100 lat kobiety i mężczyźni w Polsce mają takie same prawa. Wszyscy wiemy, że jest to wciąż temat bardzo dyskusyjny i wciąż mówimy tylko o teorii. Kobiety nadal bowiem potrzebują prawnych narzędzi i otwartego sposobu myślenia, po to, by teoria stała się praktyką.

„Kobiety są bardziej emocjonalne, wrażliwe i płaczliwe”, a „naturalną rolą kobiety jest opieka nad dziećmi, „kobiety niech sobie garami zarządzają”. Te i inne opinie na temat kobiet, nie tylko w turystyce, są od zawsze w masowym obiegu, a marginalizacja kobiet w zarządzaniu biznesem, jest wszechobecna. Dlaczego chcemy więc zwrócić uwagę na płeć, jej rolę konkretnie w turystyce?

Pandemia i w związku z tym szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze, postawiło przed nami nie lada wyzwania, które wymagają innego podejścia do zarządzania w turystyce. Potrzebujemy uwagi i rozwiązań na każdym poziomie. Badania mówią, choćby wciąż aktualny raport McKinseya (2017 r.)[i], że gdyby mocno przyłożyć rękę do aktywizacji zawodowej kobiet, to polskie PKB w ciągu 8 lat wzrosłoby aż o 11 proc.

Badania mówią, że gdyby mocno przyłożyć rękę do aktywizacji zawodowej kobiet, to polskie PKB w ciągu 8 lat wzrosłoby aż o 11 proc.

Rola kobiet (za mała?) w turystyce na IX Forum Promocji Turystycznej

W ostatnich latach kobiety stanowiły 65 proc. absolwentek studiów w Polsce. Wydaje się więc, że przyczyną dominacji mężczyzn na najwyższych stanowiskach w firmach, nie są niższe kwalifikacje kobiet, a zupełnie inne powody. Można szukać odpowiedzi na pytanie gdzie się podziały kobiety, które są tak samo dobrze wykształcone jak mężczyźni i co się stało, że nie ma ich w składach zarządów i na najwyższych stanowiskach? Z badań wynika, że nawet do 80 proc. liderek zetknęło się ze zjawiskiem „szklanego sufitu” (ograniczeniem lub niewidzialnymi barierami uniemożliwiającymi awansowanie lub zajmowanie kierowniczych stanowisk). Kobietom trudniej awansować z powodu wychowania i tradycji. Socjalizowane są od małego do bycia „grzeczną”, przypisuje się im określone opiekuńcze role, które trudno w późniejszym życiu zmienić.

Mimo wielu deklaracji, że w turystyce ten problem nie występuje, to jednak stereotypy również tu przekładają się na realne zjawiska. Pierwszym z brzegu przykładem jest co roku ogłaszana przez portal branżowy WaszaTurystyka.pl Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce, gdzie rokrocznie kobiety notowane są od 20 miejsca, a największa ich liczba w „100, to 27. Istotne jest zbadanie tej sytuacji i wprowadzenie rozwiązań promujących równość płci na każdym poziomie.

Co zatem możemy zrobić?

Przepytane przez firmę McKinsey przedsiębiorstwa wskazują na trzy podstawowe działania: zmiana kultury organizacyjnej na rzecz promowania różnorodnego stylu zarządzania, elastyczny czas pracy i wdrożenie wewnętrznych polityk w firmach wspierających rozwój karier kobiet.[ii]

Różnorodność pomaga w biznesie

Współistnienie kobiet i mężczyzn w zarządzaniu stanowi szansę dla firmy. Zróżnicowane zespoły podejmują lepsze decyzje, bo biorą pod uwagę wiele różnych perspektyw, generują więcej idei, są bardziej kreatywne, innowacyjne oraz lepiej dostosowują decyzje do możliwości ich wdrożenia w określonym miejscu i czasie. Różnorodność w zarządzaniu wspiera dostosowywanie się do potrzeb różnych grup odbiorców i pomaga w osiąganiu założonych celów biznesowych.

Konieczność godzenia wielu ról przez kobiety skutkuje dwa razy większym odsetkiem kobiet niż mężczyzn zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pandemia była dla nas doświadczeniem, jeśli chodzi o elastyczny czas pracy i odkryła przed nami zupełnie nowe pokłady kreatywności i sposobów na efektywne zarządzanie czasem pracy.

Potwierdzają to badania, bo według Instytutu Badawczego Capgemini w drugiej połowie tego roku, aż 63 proc. badanych przedsiębiorstw odnotowało większą wydajność pracowników i pracownic. To oznacza, że łączenie obowiązków zawodowych z domowymi nie zawsze jest przeszkodą w osiągnięciu celu. Branża turystyczna wymaga kontaktów osobistych, jednakże są takie obszary, które można przenieść w inne przestrzenie czasu, a i tak zrobić je dobrze.

80% liderek zetknęło się ze zjawiskiem szklanego sufitu.

Organizatorzy