Polityka prywatności

Strona internetowa rokkobietwturystyce.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, w tym również nie zbiera danych zawartych w plikach cookies.

Operatorem strony jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ulicy Na Grobli 19, 50 – 421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, zwane dalej „Administratorem” lub „MPWiK S.A.”

W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mpwik@mpwik.wroc.pl. Możesz również skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panem Jakubem Wietrzyńskim, pisząc na adres: abi@mpwik.wroc.pl.

W ramach strony rokkobietwturystyce.pl wykorzystywane są niezbędne skrypty i obrazki, które pochodzą z domen: rokkobietwturystyce.pl oraz www.waszaturystyka.pl

Przysługuje Tobie prawo żądania usunięcia danych zgromadzonych przez Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, gdzie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Wszelkie zmiany zapisów Polityki prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.