Ambasadorka

Anna Jaroszuk

Anna Jaroszuk

Zastępczyni Dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu w UMWWM w Olsztynie

Urodziła się na Podlasiu, ale równie mocno pokochała Warmię i Mazury. Ukończyła trzy różne kierunki studiów w Białymstoku i Gdańsku – organizację i obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo i gastronomię oraz zarządzanie i marketing w turystyce.

W roku 2000 rozpoczęła zawodową przygodę z turystyką w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bogate doświadczenie oraz umiejętności menedżerskie przyniosły w 2009 roku awans na stanowisko zastępcy dyrektora. Funkcję tę z powodzeniem pełni do dziś, mając na swoim koncie wiele efektywnych inicjatyw, m.in. uczestniczyła w pracach nad Strategią Rozwoju Turystyki w województwie warmińsko-mazurskim.

Głowę ma pełną pomysłów, które konsekwentnie i z pasją wciela w życie. Z jej udziałem powstały trwałe produkty turystyczne m.in. wojewódzka sieć informacji turystycznych, system oznakowania terenowego atrakcji turystycznych, rozwój i promocja Krainy Kanału Elbląskiego, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo czy Szlak Kopernikowski. Pozytywnej energii dostarcza jej współpraca z ludźmi, której efekty to największa nagroda. Ogromnie ceni sobie ludzi twórczych, aktywnych, lubiących wyzwania. Są dla niej motorem do działania i nieustającą kopalnią inspiracji.

Organizatorzy