Ambasadorka

Elżbieta Szumska

Elżbieta Szumska

Założycielka i właścicielka Kopalni Złota w Złotym Stoku

Urodziła się w roku, w którym zamknięto kopalnie złota w złotym Stoku. Z wyksztalcenia Technik Weterynarii. Z zamiłowania eksploratorka wszelakich podziemi. Od 1996 roku związana z Podziemną Trasa Turystyczną Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Na początku jako przewodniczka po trasie turystycznej. Następnie jako prezeska spółki PUT Kopalnia Złota, dzierżawca podziemi, a na koniec od 2004 roku główna udziałowczyni spółki z o.o. I właścicielka podziemi.

Działalność gospodarczą łączy z pasją i miłością do miasta. Wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu uatrakcyjnienie miasta, m.in. wsparła remont kaplicy św. Anny, przeprowadziła badania i odkrycie krypty w kościołku św. Trójcy, współpracowała z urzędem miasta przy remoncie mauzoleum rodziny Guttlerów, odkryła sztolnie Ochrową, wyremontowała ją i w 2017 roku udostępniła do zwiedzania. Akcja i reakcja!

Wraz z Piotrem Romanowskim wydała 4 książki ściśle związane ze Zloty Stokiem.

Elżbieta Szumska w ciągu kilkunastu lat pracy dokonała ogromnego przełomu w przekształceniu nieczynnego obiektu w podziemną trasę turystyczną. Jej powiedzenie: JEDEN PROBLEM TO NIE PROBLEM i NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH – towarzyszył jej w całej tej ciekawej kopalnianej drodze.

Dzięki działalności Elżbiety Szumskiej związanej z zabytkową kopalnią złota „górnicza lampa górniczego Złotego Stoku będzie się nadal palić” z pożytkiem dla społeczności tego urokliwego miasta.

Organizatorzy