Ambasadorka

Marta Chełkowska

Marta Chełkowska

Prezeska Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Od 2009 roku jest prezeską Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Liderka promocji regionalnej na rynku krajowym i zagranicznym. Swoją pracę opiera na współpracy i zaufaniu samorządu do regionalnej organizacji turystycznej. Z wykształcenia jest inżynierką budownictwa wodnego i morskiego. Ma doświadczenie w pracy w turystyce, w sektorze prywatnym oraz w samorządzie lokalnym i regionalnym. Od 2007 roku zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim, realizuje zadania wynikające ze Strategii Województwa Pomorskiego, jest również zaangażowana we współpracę państw bałtyckich, m.in. pełniąc funkcję członkini komisji rewizyjnej Związku Miast Bałtyckich od 2003 roku. W latach 2012-2018 była członkinią Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Od lat zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi między innymi również w Firmie Turystycznej Hotel Neptun S.A. w Łebie czy w Pracowni Projektowej w Grupie Inwestycyjnej Hossa S.A., w Gdyni.

Ma wieloletnie doświadczenie w branży turystycznej, w sektorze prywatnym oraz samorządach lokalnych i regionalnych. Aktywnie zaangażowana w projekty wspierające rozwój turystyki w regionie oraz promocję krajową i zagraniczną województwa pomorskiego. Trudne zamienia w łatwe, a każdą sytuację potrafi obrócić w sukces.

Organizatorzy